Geschiedenis 1871 - 1950

Harmonie Cecilia is opgericht in 1871 in Princenhage. "De Posthoorn", de plaatselijke herberg, fungeerde als verenigingslokaal. Daar werd gerepeteerd, vergaderd, vonden uitvoeringen plaats en werden muzikanten opgeleid. In 1875 verandert de naam in Koninklijke Harmonie Cecilia. Koning Willem III besluit hiertoe nadat de toenmalige dirigent, Joh. Madlener een parademars had gecomponeerd en aan hem had opgedragen. De harmonie had een duidelijke band met het dorp Princenhage, getuige de vele concerten die werden gegeven naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen in het dorp. De harmonie draagt de naam van de beschermheilige van de muziek (kerkmuziek) St. Caecilia. Nog steeds wordt ieder jaar haar naamdag gevierd.

In 1907 werd de heer C. Peels, later onder-kapelmeester van de militaire muziekkapel van het zesde Regiment Infanterie te Breda, benoemd tot Directeur en bleef dat tot 1958. Een unicum, 51 jaar onder leiding van dezelfde dirigent!

In 1949 promoveerde Cecilia als eerste vereniging in West-Brabant naar de superieure (hoogste) afdeling.

Release 1.0.512012.1