Bij de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage staat de liefde voor muziek voorop. Cecilia wil kwalitatief goede muziek maken. Daarbij verliest de harmonie gezelligheid niet het oog. De vereniging verbindt zo’n 80 muzikanten uit Princenhage, Breda en de regio. Het is een harmonie waar alle leeftijden zich thuis voelen. Het jongste lid is 12 jaar, het oudste 80. Er is een ambitieus jaarprogramma waarin projecten een belangrijke plaats innemen. Mooie voorbeelden zijn de Queen Symphonie, en het George Gershwin project, en Goodbye New York. Allemaal succesvol uitgevoerd voor volle zalen in het Chassé Theater in Breda. Er vinden repetitiedagen plaats waar na de repetitie tijd is voor gezelligheid.

Release 1.0.512012.1