Jonge muzikanten

De Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage kijkt graag naar de toekomst en dus is er veel aandacht voor de jeugd. De bijna 150-jarige harmonie bruist en verjongt voortdurend. In het Opstaporkest en het Opleidingsorkest van Harmonie Cecilia zitten jongeren die zich nog volop muzikaal ontwikkelen. Het Opstaporkest van de harmonie bestaat meestal uit jonge muzikanten. Het zijn voornamelijk kinderen tussen de 8 en 12 jaar die een jaar les hebben gehad op hun instrument en voor het eerst samenspelen in een orkestje. Ze worden opgeleid door docenten van Nieuwe Veste (voorheen de muziekschool van het Centrum voor de Kunsten Breda). Een enkele keer schuift iemand aan die op latere leeftijd een instrument gaat spelen. Zij of hij begint als iedereen in het Opstaporkest. Leden van het Opleidingsorkest ondersteunen de leden van het Opstaporkest. Zo geeft Cecilia vorm en inhoud aan samen met muzikaal plezier leren.

Als de jonge leden wat langer spelen en hun instrumenten beter beheersen stromen ze door naar het Opleidingsorkest. Ook spelen ze dan af en toe meespelen met het Groot Orkest. Het Opleidingsorkest bestaat doorgaans uit zo’n 30-40 muzikanten in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. Ook volwassenen die een instrument willen leren spelen binnen de Harmonie zijn welkom. Leden uit het Groot Orkest ondersteunen het Opleidingsorkest. De harmonie benadert actief de jeugd in en rond Princenhage. Leden van Cecilia bezoeken ieder jaar groep 5 van Bredase basisscholen om kinderen kennis te laten maken met de diverse instrumenten. Het project is elk jaar weer een succes met ter afsluiting een drukbezocht optreden van schoolkinderen samen met het Opstap- en Opleidingsorkest.


Naast aandacht voor de muzikale opleiding en het samenspel investeert Cecilia veel tijd en energie in de sociale vorming van de jonge leden. Het samen optrekken van jongeren van diverse leeftijden stimuleert om van elkaar te leren, elkaar te helpen, verantwoordelijkheid te dragen en plezier te maken. Tijdens het jaarlijkse kampweekend aan het begin van het nieuwe seizoen komt dit goed tot uitdrukking. Maar ook het Eftelingconcert, de opening van de Kerststal op de Haagse Markt en tal van andere activiteiten versterken de sociale cohesie. Cecilia is dan ook met recht trots op haar jeugdopleiding onder leiding van de Commissie Opleidingen.Het Opstap- en Opleidingsorkest staan onder leiding van Chantal de Bonth.

Release 1.0.512012.1