Bestuur

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage bestaat uit:

Voorzitter Hubert Janssen
Secretaris Myrjam van Dorst
Penningmeester Philip Terpsma
Vice-voorzitter Pierre Verdonschot
Lid Ad Maes
Lid Marlon Van der Zanden
Lid Raymond Ruijten
Lid Ton van Etten
Release 1.0.512012.1