De geschiedenis van Cecilia

Harmonie Cecilia is opgericht in 1871 in Princenhage. “De Posthoorn”, de plaatselijke herberg, fungeerde als verenigingslokaal. Daar werd gerepeteerd, vergaderd, vonden uitvoeringen plaats en werden muzikanten opgeleid. In 1875 verandert de naam in Koninklijke Harmonie Cecilia. Koning Willem III besluit hiertoe nadat de toenmalige dirigent, Joh. Madlener een parademars had gecomponeerd en aan hem had opgedragen. De harmonie had een duidelijke band met het dorp Princenhage, getuige de vele concerten die werden gegeven naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen in het dorp. De harmonie draagt de naam van de beschermheilige van de muziek (kerkmuziek) St. Caecilia. Nog steeds wordt ieder jaar haar naamdag gevierd.

In 1907 werd de heer C. Peels, later onder-kapelmeester van de militaire muziekkapel van het zesde Regiment Infanterie te Breda, benoemd tot Directeur en bleef dat tot 1958. Een unicum, 51 jaar onder leiding van dezelfde dirigent! In 1949 promoveerde Cecilia als eerste vereniging in West-Brabant naar de superieure (hoogste) afdeling.

Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage is aangesloten bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen en bij de Federatie van Katholieke Muziekbonden (FKM). Tussen 1950 en 1994 neemt Cecilia acht keer deel aan de Landelijke Kampioenswedstrijden en bereikt vier keer de tweede plaats. Op een regionaal concours in 1970 behaalt Cecilia 354,5 punten van de te behalen 360 punten. Dit was nog nooit voorgekomen. In 1975 wordt Cecilia winnaar in de sectie harmonie van het landelijk georganiseerde KRO-Festival ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van deze omroepvereniging.

Oprichting jeugdorkest

In 1968 richt de vereniging een jeugdorkest op. Tegelijkertijd worden er voor het eerst meisjes lid van de vereniging. Na bijna 100 jaar komt er een einde aan de exclusieve mannenclub. Het jeugdorkest groeit in de loop der jaren uit tot een Opstaporkest voor startende jonge muzikanten en een Opleidingsorkest voor muzikanten die hun eerste diploma hebben gehaald. Leden van het Groot Orkest ondersteunen de jeugdige leden en zorgen voor balans in het orkest.

Symfonisch Harmonieorkest

Cecilia ontwikkeld zich tot een Symfonisch Harmonieorkest. In 2001 neemt de harmonie voor de eerste keer in het bestaan deel aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Het orkest behaalt er een eerste prijs, een prima resultaat. De tijden veranderen. De leden van Cecilia besluiten in 2013 voorlopig niet meer deel te nemen aan concourswedstrijden. Het aantal leden van het Groot Orkest en het Opleidingsorkest samen schommelt tussen de 100 en 120. Docenten van Nieuwe Veste (voorheen de muziekschool in het Centrum voor de Kunsten Breda) leiden leerlingen op. Al snel spelen zij in het Opstaporkest van Cecilia en nog iets later in het Opleidingsorkest. Ondertussen behalen zij de nodige muziekdiploma’s. Om mee te kunnen spelen in het Groot Orkest hebben muzikanten het niveau van het C diploma.

Cecilia staat voor “een leven lang met plezier muziek maken”. De vereniging heeft door de opleidingen een een goed muzikaal niveau. Plezier en prestatie gaan nog altijd samen. Dirigenten en leden zoeken samen een mooie balans tussen publieksvriendelijke en orkest- inspirerende muziek. Daarbij staat het leveren van prestaties tijdens concerten nog steeds hoog in het vaandel. Voor een meer uitgebreid historisch overzicht verwijzen wij graag naar het boek “Cecilia, Harmonie in Princenhage” van Adriaan van Beek.