Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage

De harmonie is in 1871 opgericht en heeft vanaf het begin een grote muzikale rol gespeeld in de gemeenschap van het dorp Princenhage. Sinds 1942 hoort het dorp bij de gemeente Breda. De vereniging bestaat uit ongeveer 100-120 muzikanten die deel uitmaken van drie orkesten: het Groot (harmonie)Orkest, het Opleidingsorkest en het Opstaporkest voor de jongste kinderen. Ieder jaar verzorgt Cecilia met veel plezier en enthousiasme een groot aantal optredens, waaronder het traditionele nieuwjaarsconcert. De harmonie is op weg naar het Het 150 jarig bestaan in 2021 kon vanwege Corona niet groots gevierd worden en is uitgesteld naar 2025 als de harmonie 150 jaar het predikaat Koninklijk draagt.nog steeds springlevend. Grote muzikale projecten bewijzen dat de 150 jarige nog sprinlevend is. telkens weer. In het recente verleden trok het orkest volle zalen met The Queen Symphony, een Gershwin-concert, Goodbye New York, het afscheidsconcert van dirigent Geert Schrijvers en het ABBA-concert tijdens het Spanjaardsgat Festival met meer dan 3.000 bezoekers. Het Groot Orkest van de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage staat onder leiding van Frank Steeghs, het Opleidingsorkest staat onder leiding van Jurgen Damen en het Opstaporkest wordt geleid door Niels van Dorst.