Nieuws van Cecilia

De VriendenLoterij steunt Cecilia. Help jij ook mee?
In het afgelopen jaar hebben meer deelnemers aan de VriendenLoterij Cecilia aangemerkt als het goede doel dat zij willen ondersteunen. Het levert de vereniging mooie financiële bijdrage op van €6,30 per lot per maand. Veel mensen hebben een lot maar weten niet van het goede doel. Zorg jij voor extra begunstigers? Zo ja, laat diegene dan contact opnemen met de Klantenservice van de VriendenLoterij, telefoon 088-0201020. Vraag of ze het lot(en) willen koppelen aan Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage. Bij de VriendenLoterij is de harmonie bekend onder nummer 3819.
Houd bij het telefoongesprek het IBAN nummer waar de automatische incasso op plaatsvindt bij de hand.
________________________________________________________________________________________________________________
Zomeravondconcert
Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor het Zomeravondconcert op de Haagsemarkt op woensdag 3 juli zijn al gestart. Er is daarbij een grote meevaller want er hoeft geen vergunning te worden aangevraagd voor het afzetten van de markt. Het verplaatsen van de grote plantbakken is voldoende om het plein af te sluiten.
________________________________________________________________________________________________________________
Jubilarissen in 2024
Ook in 2024 heeft Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage enkele jubilarissen en wel heel bijzondere: Kees van Caulil (ere-lid 80 jr), Joost van Gils (50 jr), Monique Aarts (40 jr lid van de Bond), René van Workum (25 jr). Er zal op een nader vast te stellen moment aandacht worden besteed aan de nog spelende jubilarissen gezamenlijk.

Ere-lid Kees van Caulil werd vrijdag 8 maart op zijn jubileumdag thuis bezocht door voorzitter Hubert Janssen. Na de felicitaties en de bloemen was er koffie en gebak in het bijzijn van echtgenote Ria en dochter Carin. In een geanimeerd gesprek bleef Kees boeien met zijn onuitputtelijke herinneringen aan de lange geschiedenis die hem aan Cecilia verbindt. Zonder moeite putte hij uit zijn fenomenaal geheugen en trakteerde op prachtige anekdotes. Dat de Koninklijke Harmonie in de jaren 50 optrad in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, onder de vermaarde leiding van Peels, was zo’n verhaal. Met Karnaval Norwégien van de Zweedse componist Johan Svendsen wist Cecilia de grote zaal voor zich te winnen. De muziek maar ook de opkomst via de trappen langs het orgel staan in het geheugen gegrift. Kees speelde tot corona nog in het opleidingsorkest en eindigde zo zijn muzikale carrière tussen de jeugd, zoals hij ook ooit als achtjarige begon. Er volgde een leven lang plezier in muziek. Kees is daar bijzonder dankbaar voor en groet al zijn vriend(inn)en van Cecilia.