Aanmelden voor bestaande gebruikers
   
Man
Vrouw
 Privébezit
 Bruikleen Cecilia
 Borg
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
*Ik heb de contributiegegevens gelezen en verklaar mij akkoord
Ik draag zorg voor maandelijkse betaling telkens uiterlijk de 5e van de maand op rekening NL09 RABO 0142 4053 02 ten name KH Cecilia Princenhage.
Ik kies voor automatische incasso
Met het lidmaatschap van onze vereniging stemt u in om beeldmateriaal van activiteiten van de vereniging waaraan u deelneemt te plaatsen op de website van de vereniging. Hebt u daar bezwaar tegen dan gelieve dit met een afzonderlijk e-mail te melden.
Ik heb het privacybeleid gelezen en verklaar mij akkoord
captcha
*Verplicht veld
Powered by WP-Members